سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه

سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاهReviewed by آبفاکولاک on Jun 5Rating: 5.0سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاهسیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه-در تصفیه فاضلاب کشتارگاه می دانیم که فاضلاب توليدي كشتارگاه حاوي مقادير بسيار بالاي مواد آلي و مواد جامد و چربي و... مي باشد.

سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه

در تصفیه فاضلاب کشتارگاه می دانیم که فاضلاب توليدي كشتارگاه حاوي مقادير بسيار بالاي مواد آلي و مواد جامد و چربي و… مي باشد.

و چنانچه دفع اينگونه فاضلابها منطبق بر اصول بهداشتي زيست محيطي انجام نگيرد زيانهاي جبرانناپذيري به محيط زيست انسان وارد مينمايد كه آثار آن سريعا مشهود خواهد شد. در تصفیه فاضلاب کشتارگاه عموما سه هدف زیر دنبال می شود :

حذف يا كاهش مواد آلي
حذف يا كاهش مواد معلق
از بين بردن عوامل بيماريزا

بر حسب پارامتر های طراحی همچون BOD , COD , TSS گشتارگاه ها که عموما دامنه تغییرات COD مقدار ۵۰۰۰-۳۰۰۰ می باشد و همچنین دامنه طراحی BOD مقدار ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ بوده و مقدار TSS هم حدود ۱۰۰۰ می تواند باشد…. البته برای ارائه سیستم تصفیه دقیق فاضلاب باید پارامتر های طراحی مشخص و در شرایط صحیح نمونه برداری فاضلاب اجرا گردد. یک سیستم تصفیه پیشنهادی برای تصفیه فاضلاب کشتارگاه می تواند به شرح زیر باشد

 

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

در قسمت اول واحد تصفيه فيزيكي شامل يك واحد دانه گير دو دستگاه سپراتور براي جداسازي پر و مواد اضافي، يك واحد
چربيگير ثقلي و يك واحد متعادل ساز در نظر گرفته شده است و پساب در حوض متعادلساز وارد مرحله بيولوژيكي ميشود.

در مرحله تصفيه بيولوژيكي با هدف كاهش نيترات يك واحد پيش انوكسيك در نظر گرفته و سپس فاضلاب وارد قسمت هوادهي شده كه در اين قسمت جهت تامين اكسيژن محلول مورد نياز فعاليت ميكروارگانيسمها براي مصرف مواد آلي از يك بلوئر و اختلاف مكش و دهش استفاده شده است و سپس فاضلاب به دو حوض ته نشيني هدايت شده و جهت حفظ جمعيت ميكروارگانيسمها لجن ته نشين شده به ابتداي واحد آنوكسيك برگشت و پساب زلال از سرريز ته نشيني به واحد كلرزني وارد ميشود . در تصفیه فاضلاب کشتارگاه جهت حذف تخم انگلها و باكتريهاي بيماريزا از يك واحد كلرزني استفاده ميشود.

 

 دیدگاه ها :