ایمهاف تانک تصفیه خانه فاضلاب

ایمهاف تانکایمهاف تانک دستگاهي است سر بسته که از بخش هاي مختلفي تشکيل شده که هر قسمت در تصفيه فاضلاب نقش ويژه اي دارد و در آن عمل تصفيه به دو روش فيزيکي و بيولوژيکي در مدت زمان معين در حد استانداردهايي مقرر انجام مي شود.

ایمهاف تانک ها همانند سپتیک از جمله سیستم های تصفیه فاضلاب بی هوازی هستند که در مواردی که جمعیت آماری کم باشد و نوع فاضلاب بهداشتی و انسانی باشد کاربرد موثر و مفیدی دارند. در اين سيستم سعی بر اين شده تا ضعف های سيستم سپتيک برطرف شود. به همين منظور يک تانک با چند مرحله ته نشينی طراحی شده تا فاضلاب بتواند زمان بيشتری نسبت به تخمير و کاهش آلودگی را طی نمايد، يکی از نقاط ضعف سيستم  ایمهاف شرايط نگهداری و فضای زياد احداث است.

ایمهاف تانک ها در آبفا کولاک عمدتا از جنس بتنی – پلی اتیلن فلزی طراحی و تولید می شود.