سازنده تصفیه خانه پساب

سازنده تصفیه خانه پسابReviewed by آبفاکولاک on Mar 21Rating: 5.0سازنده تصفیه خانه پسابسازنده تصفیه خانه پساب/طراح سیستم تصفیه پساب ، تصفیه فاضلاب کارخانه/مشاور پکیج تصفیه پساب ، مشاور پکیج تصفیه فاضلاب ، تصفیه خانه/سیستم تصفیه پساب ، پکیج تصفیه پساب ، مجری تصفیه فاضلاب/تصفیه پساب، تصفیه فاضلاب ، تصفیه پساب صنعتی ، تصفیه پساب کارواش ، تصفیه فاضلاب تهران ، تصفیه فاضلاب ارزان/هدف از تصفیه پساب و فاضلاب/فاضلاب های صنعتی برحسب نوع صنعت دارای ترکیبات شیمیایی و سمی است که نمی توان مستقیما در رودخانه ها و دریاچه ها تخلیه کرد و باید قبل از آن مطابق با استاندارد های فاضلاب خروجی تصفیه گردد. خواص فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها کاملا بستگی به نوع فرآورده کارخانه دارد. روش های تصفیه فاضلاب/- تصفیه مقدماتی فاضلاب:/این روش شامل جداسازی اجزایی از فاضلاب

سازنده تصفیه خانه پساب

طراح سیستم تصفیه پساب ، تصفیه فاضلاب کارخانه

مشاور پکیج تصفیه پساب ، مشاور پکیج تصفیه فاضلاب ، تصفیه خانه

سیستم تصفیه پساب ، پکیج تصفیه پساب ، مجری تصفیه فاضلاب

تصفیه پساب، تصفیه فاضلاب ، تصفیه پساب صنعتی ، تصفیه پساب کارواش ، تصفیه فاضلاب تهران ، تصفیه فاضلاب ارزان

فاضلاب های صنعتی برحسب نوع صنعت دارای ترکیبات شیمیایی و سمی است که نمی توان مستقیما در رودخانه ها و دریاچه ها تخلیه کرد و باید قبل از آن مطابق با استاندارد های فاضلاب خروجی تصفیه گردد.
خواص فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها کاملا بستگی به نوع فرآورده کارخانه دارد. روش های تصفیه فاضلاب

۱- تصفیه مقدماتی فاضلاب:

این روش شامل جداسازی اجزایی از فاضلاب است که می توانند معضلاتی در نگهداری و بهره برداری سیستم های تصفیه ای ایجاد کنند. عملیات معمول در این روش شامل آشغال گیری، دانه گیری، متعادل سازی و عملیات ایستگاه پمپاژ، شناور سازی و ته نشینی اولیه است. خروجی فاضلاب در این مرحله معمولا دارای میزان بالایی BODاست که با توجه به رعایت مراحل اصولی سازمان حفاظت محیط زیست، این مرحله از تصفیه کافی نمی باشد.

۲- تصفیه بیولوژیکی فاضلاب:

تصفیه بیولوژیکی پساب های صنعتی نیز یکی از روش های استاندارد و قابل قبول در سطح جهان است که در جهت استفاده مجدد و بازیافت آب در کارخانجات صنعتی از آن استفاده می شود. هدف در این مرحله از تصفیه، جداسازی مواد آلی قابل تجزیه زیستی و مواد جامد معلق است.
انواع میکروارگانیسم ها نظیر مخمرها، باکتری ها، قارچ ها و … می توانند بر روی مواد آلاینده موثر باشند.
عملیات معمول در این روش عبارت است:
الف) تصفیه بیولوژیکی هوازی که خود شامل رشته شناور میکروارگانیزم ها (نظیر لجن فعال) و رشته ثابت میکروارگانیزم ها (نظیر صافی چکنده و دیسک های بیولوژیک چرخان) است.
ب) تصفیه بیولوژیکی بی هوازی

۳- تصفیه شیمیایی فاضلاب:

در این مرحله از تصفیه فاضلاب، فرآیندهایی را که در آن ها واکنش شیمیایی ایجاد کننده تغییر هستند مد نظر داریم.
در تصفیه فاضلاب، فرآیندهای واحد شیمیایی را معمولا به همراه عملیات واحد فیزیکی و فرآیندهای واحد بیولوژیکی به کار می برند تا اهداف تصفیه را برآورده سازند.
یکی از نقاط ضعف ذاتی اکثر فرآیندهای شیمیایی، در مقایسه با روش های دیگر تصفیه، این است که فرآیند مذکور با افزودنی های شیمیایی انجام می شود و برای جداکردن ماده ای از فاضلاب، اغلب ماده دیگری به آن افزوده می شود. در نتیجه همواره با یک افزایش خالص به اجزای محلول در فاضلاب روبرو هستیم.
اگر قرار باشد فاضلاب تصفیه شده به چرخه مصرف باز گردد، این نکته می تواند عامل مخرب مهمی باشد. عملیات معمول در این روش شامل انعقاد، لخته سازی، ته نشینی فیزیکوشیمیایی (که این ته نشینی به وسیله تزریق مواد منعقد کننده صورت می گیرد) می باشد.

 دیدگاه ها :